✓  Gratis verzending  vanaf €50   ✓  Binnen 1 werkdag in huis*   ✓  Achteraf betalen

Actievoorwaarden dutch home label campagne: Adventskalender 2023

Actievoorwaarden dutch home label campagne: Adventskalender 2023

 1. Algemeen
  1.1 Deze algemene actievoorwaarden zijn van toepassing op de Actie Adventskalender 2023 (“Actie”) georganiseerd door dutch home label B.V. (‘’Organisator’’) gevestigd te Noordwijk, Keyserswey 30, 2201 CW Noordwijk.
  1.2 De Organisator handelt in overeenstemming met de Gedragscode promotionele kansspelen 2014.
  1.3 De Actie heeft als doel om het merk dutch home label te promoten. De Actie bestaat uit het meedoen aan winacties gedurende de periode van 1 t/m 26 december 2023. De deelnemer mag deelnemen aan iedere winactie, maar is uitgesloten van het kansspel wanneer deze deelnemer al gewonnen heeft gedurende de periode van de adventskalender van dit jaar.
  1.4 De Organisator behoudt zich het recht voor om de algemene spelvoorwaarden ten voordele van de Deelnemers te wijzigen. De algemene spelvoorwaarden kunnen niet tijdens de looptijd van een Actie ten nadele van de Deelnemers worden gewijzigd.
  1.5 De Actie is niet geldig in combinatie met andere acties en aanbiedingen.
  1.6 De kortingen die vergeven zijn in de periode van de Actie zijn alleen geldig in de aangegeven periode, zoals vermeld staat op dutchhomelabel.nl/advent. De items mogen wel geretourneerd worden, maar het recht op korting is verlopen. 
 2. Deelname
  2.1 Indien wordt deelgenomen aan de Actie, gaat de Deelnemer akkoord met de algemene actievoorwaarden.
  2.2 Een Deelnemer aan de Actie is een ieder die alle stappen voor deelname (zie artikel 2.7) aan de Actie heeft voltooid (“Deelnemer”).
  2.3 Het is mogelijk om deel te nemen aan de Actie vanaf vrijdag 1 december 2023 tot en met dinsdag 26 december 2023 door de instructies achter ieder deurtje op te volgen. De deurtjes zijn te zien op de pagina: www.dutchhomelabel.nl/advent.  een kortingscode te gebruiken gedurende de periode die aangegeven staat bij het deurtje, of door de instructies te volgen onder een post op Instagram of Facebook. De laatste dag dat iemand mee kan doen aan de Actie is 26 december 2023. Na 26 december is het niet meer mogelijk om mee te doen aan de Actie. Aan de uitkomst van de winacties kan niks meer veranderd worden, mits een deelnemer zich heeft teruggetrokken uit de Actie.
  2.4 De deelname aan de Actie is gratis.
  2.5 Voor deelname aan de Actie geldt dat de Deelnemer tenminste 18 jaren of ouder is. Mocht de Deelnemer de leeftijd van 18 jaren nog niet hebben bereikt, is het noodzakelijk dat toestemming is gegeven door de ouders of wettelijke verzorgers van de minderjarige voor deelname aan de Actie.
  2.6 Een voorwaarde voor deelname is dat de Deelnemer een vaste woon- of verblijfplaats heeft in Nederland of België en beschikt over een actief Instagram of Facebook account.
  2.7 Om deel te nemen aan een Actie moet de Deelnemer de instructies volgen die te vinden zijn op www.dutchhomelabel.nl/advent, hier wordt voor winacties verwezen naar de social media (Facebook en Instagram) van de Organisator. Voor de laatste winactie dien je het formulier in te vullen op www.dutchhomelabel.nl/advent. Dit kan van 21 november 2022 t/m 26 december 2023. 
 1. Privacy
  3.1 De Organisator is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens van de Deelnemer die worden verzameld via deze Actie.
  3.2 De Organisator bewaart persoonsgegevens zo lang de Actie loopt. De gegevens van de Deelnemer worden verwijderd als de Deelnemer contact opneemt met de klantenservice van de Organisator.
  3.3 De gegevens die nodig zijn voor deelname worden eigendom van de Organisator.
  3.4 Met het deelnemen aan de Actie geeft de Deelnemer toestemming aan de Organisator om de inzendingen van de Deelnemer te gebruiken voor de volgende promotionele doeleinden: plaatsen op website, Instagram, Facebook.
 2. Prijzen
  4.1 De waarde van de prijzen verschillen tussen EUR 31,50 tot EUR 200,-, bestaande uit producten uit de webshop van de Organisator. De actuele verkoopprijzen worden aangehouden, zoals vermeldt in de webshop van de Organisator.
  4.2 De prijzen die worden uitgereikt zijn exclusief kansspelbelasting. De kansspelbelasting wordt door de Organisator betaald.
  4.3 De prijswinnaars worden at random geselecteerd.
  4.4 De winnaars worden tijdens de periode van de Adventskalender bekend gemaakt. De winnaar van de mystery box ontvangt uiterlijk 28 december bericht hierover. De Organisator stuurt een privé bericht via het kanaal waar je hebt deelgenomen, dit kan zowel Facebook als Instagram zijn. De Organisator vraagt alleen om een naam, e-mailadres en adres waar het pakket naar verstuurd kan worden, verdere gegevens heeft de Organisator niet nodig.
  4.5 De winnaar moet binnen een week een postadres hebben doorgestuurd aan de Organisator. Indien dit niet is gebeurd, mag de Organisator een nieuwe winnaar selecteren.
  4.6 Er geldt voor een door een winnaar geweigerde prijs geen vervangingswaarde. Indien een prijs wordt geweigerd, komt die prijs te vervallen aan de Organisator.
  4.7 Voor prijzen die om een reden als vermeld in deze Actievoorwaarden zijn vervallen aan de Organisator, zal de Organisator conform deze Actievoorwaarden een nieuwe winnaar aanwijzen.
 3. Intellectuele eigendomsrechten
  5.1 Alle inzendingen van de Deelnemer worden eigendom van de Organisator.
  5.2 Door de inzending voor deelname aan de Actie stemt de Deelnemer ermee in dat de intellectuele eigendomsrechten van de Deelnemer om niet worden overgedragen aan de Organisator. De Deelnemer doet ook afstand van de uit de deelname voortvloeiende persoonlijke rechten.
  5.3 Alle auteursrechten op de inhoud van de website, waaronder alle teksten, afbeeldingen, lay-out, software of overige informatie, komen toe aan de Organisator.
 4. Aansprakelijkheid
  6.1 De Organisator, de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden kunnen niet aansprakelijk worden gehouden voor enige uit deze Actie voortvloeiende schade en/of aanvullende kosten.
  6.2 De Organisator is niet verantwoordelijk dan wel aansprakelijk voor gebreken in de door haar te verstrekken prijzen of letsel aan eigendommen en/of personen, als gevolg van verkeerd gebruik of inzet van de uitgereikte prijzen. De Organisator verleent geen garanties op de door hem te verstrekken prijzen.
  6.3 De Organisator is tevens niet aansprakelijk voor verliezen of vertragingen veroorzaakt door derden, zoals PostNL of voor netwerk-, computerhardware-, of software storingen van welke aard dan ook die foute meldingen, beperkte, vertraagde of het verlies van aanvraagformulieren tot gevolg hebben, en/of foutmeldingen en/of verlies van toegezonden goederen. Ook kan zij niet aansprakelijk worden gesteld voor vergissingen in het drukwerk.
  6.4 De voorgaande leden zijn van kracht voor zover geen sprake is van opzet en/of grove schuld aan de zijde van Organisator en/of zijn feitelijk leidinggevenden.
 5. Klachten
  7.1 Een klacht over de Actie of de algemene spelvoorwaarden kan via de mail worden ingediend bij dutch home label klantenservice, naar [email protected]. Na ontvangst van de klacht wordt binnen 5 werkdagen via de mail contact opgenomen door de Organisator.

  8. Slotbepalingen
  8.1 Deze algemene actievoorwaarden zijn eenvoudig te raadplegen en verkrijgbaar op www.dutchhomelabel.nl/actievoorwaarden-adventskalender
  8.2 De Organisator behoudt zich het recht voor om deelnemers uit te sluiten en eventuele prijzen aan de Organisator te laten vervallen in het geval van fraude of onrechtmatige beïnvloeding van de Actie.
Gratis verzending

Op bestellingen boven €50

Niet goed, geld terug

14 dagen bedenktijd

Snelle verzending

Binnen 1-2 werkdagen in huis

Veilig en achteraf betalen

Betaal na ontvangst met Klarna